Stadslägenhet med fokus på sociala ytan

Stadslägenhet med fokus på sociala ytan

I detta betonghus var fräsningen av all el ett stort projekt i renoveringen – vi använde oss utav en stor vattenkyld betong borr monterad på golvet för att borra hål för spotlights.

Då det pågick en stor fasad renovering var hela huset intäkt med väderskydd – det medförde långa torkningstider på spackling av både vägg, tak och golv – aspekter som denna måste jämnt tages i bejakning vid renoveringar.

Vi har fokuserat på lägenhets renoveringar från företagets start och trivs med stora totalrenoveringar av lägenheter. Det kräver en speciell planering att arbeta i flerbostadshus – då fokus ligger på ett snabbt och välgjort projekt men samtidigt respektera andra bostadsinnehavare och föreningen.